Házirend

A Pesti Vigadó házirendje

 

1. Az intézmény megnevezése: Pesti Vigadó

2. Az intézmény nyitva tartása: a hét minden napján 10:00 – 19:00 óra között

 

3. Az intézmény használata:

3.1. A Pesti Vigadó programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas programok látogatásának előfeltétele az előzetes jegyvásárlás. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.

3.2. A Pesti Vigadó területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.

3.3. A meghirdetett rendezvényekre késve érkező vendégek helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni.

3.4. Kerekes székes vendégeink részére a Pesti Vigadó akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatóink a számukra fenntartott helyekre vásárolhatnak belépőjegyet, a Pesti Vigadó munkatársai az épületen belüli közlekedésben és a helyek elfoglalásában segítséget nyújtanak.

3.5. A Pesti Vigadó rendezvényei tekintetében fenntartja az időpont, a helyszín és a programváltoztatás, valamint a lemondás jogát. A megváltott jegyet a Pesti Vigadó nem váltja vissza, sem más jegyre nem cseréli, akár személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyek visszaváltására kizárólag elmaradt rendezvény esetén van lehetőség. Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására csak abban az esetben van lehetőség, ha a vevő a vásárlást igazolni tudja.

3.6. A Pesti Vigadó egész területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a Pesti Vigadóval, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel illetve annak jogos felhasználójával szemben. A Pesti Vigadó kamerás megfigyeléséről szóló adatvédelmi szabályzata a http://vigado.hu/adatvedelem címen érhető el.

3.7 A közönségforgalmi területeken (előtér, díszlépcső, folyosók, panoráma terasz) kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése csak érvényes látogatói jeggyel rendelkezők számára engedélyezett. Minden egyéb esetben a Pesti Vigadó igazgatóságától kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz az kommunikacio@vigado.hu e-mail címen.

3.8. A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a látogató a hostess személyzet felszólítására sem hagy fel a hangverseny, előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a hostess kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem és a Pesti Vigadó elhagyására.

3.9. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely az épület Deák Ferenc utcai oldalán kijelölt terület.

3.10. Vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a Pesti Vigadó területére.

3.11. Tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat. Amennyiben egészségügyi okokból indokolt, legfeljebb egy 0,5 literes palackban folyadék előzetes értesítés mellett, táskában tartva bevihető.

3.12. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, vagy a látogatók és a munkatársak testi épségét, biztonságát, illetőleg a műtárgyakat és berendezéseket veszélyeztető egyéb tárgyakat behozni, tárolni szigorúan tilos.

3.13. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, tüntetés és egyéb tömegmegmozdulás, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Pesti Vigadó dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

3.14. A Pesti Vigadóban orvosi szoba működik. Az azonnali elsősegélyre szoruló vendégeket a hostessek az orvosi szobába kísérik, ahol Pesti Vigadó személyzete az orvosi segítség megérkezéséig segítséget nyújt.

3.15. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.

3.16. Az intézmény - személy- és vagyonbiztonsági okokból - térfigyelő rendszert alkalmaz.

3.17. A látogatók a Pesti Vigadó területére csak saját felelősségükre hozhatják be vagyon-, és értéktárgyaikat.  A Pesti Vigadó területére bevitt tárgyak megőrzéséért és a tárgyakban keletkező bármilyen kárért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A talált tárgyakat a látogatók a Pesti Vigadó biztonsági szolgálatánál adhatják le, az elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik. A talált tárgyakat a Ptk. 5:59. § (4) bekezdésének megfelelően az üzemeltető legfeljebb 3 hónapig őrzi meg. Elhagyott tárgyakkal kapcsolatos felvilágosítás a kozonsegszolgalat@vigado.hu e-mail címen kérhető.

3.18. A Pesti Vigadóban étel- és italforgalmazás kizárólag a vendéglátóhelyek bérlőjét illeti meg, térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és az Igazgatói Titkárság által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.

3.19. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.

3.20. A rendezvénytermekbe kabátot bevinni TILOS. A ruhatár használata kötelező! A ruhatárban kötelező leadni valamennyi csomagot, bármilyen méretű hátizsákot és hátitáskát, esernyőt és 30X40X20 cm-nél nagyobb méretű oldal- vagy kézitáskát.

3.21. A Pesti Vigadó épületében iskolás gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. A csoportvezetőt, kísérő tanárt illetve szülőt (valamint eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terhel mindennemű felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a látogatói szabályzatban foglaltakat.

Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elöl rögzített hordozóban lehet a közönségterekbe bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, kézben összecsukott állapotban sem szállítható. Bármilyen korú kisgyermek nyakban, háton, ölben való hordozása biztonsági okokból nem megengedhető.

3.22. A hosztesz-személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel a programokat vagy annak élvezetét zavarja. A Pesti Vigadó látogatása alatt a mobiltelefon és más, a programokat zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató a hostess-személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszköz rendezvény alatti használatával, a hostess kollégák, a rendezvényszervező, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. A rendezvényszervező kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.

3.23. A Pesti Vigadó dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

3.24. A Pesti Vigadó fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja.

3.25. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

Amennyiben a látogató a házirendben foglaltakkal nem ért egyet, a látogatás megkezdése előtt kérheti jegyének visszaváltását a jegypénztárban.

 

Budapest, 2015. július 1.

 

Dr. Molnárné Szunyi Barbara

ügyvezető

Pesti Vigadó Nonprofit Kft.