Ismeretterjesztés 2018.12.03. 10:00
Németh László, a magyar művelődéstörténetben

Jegyárak

Díjtalan belépés

1. NAP - Németh László minden szempontból megkerülhetetlen szereplője a XX. századi magyar szellemi életnek. 

Munkásságának recepciója erős történelmi hullámokat vetett; akkor is, amikor mértékadó igazodási pontként mutatta föl, akkor is, amikor heves bírálatokkal illette a különféle beszédmódokat választó, különféle műnemekbe, műfajokba sorolható írásait. Kétségtelen, hogy a valóság és a kulturális mozgásfolyamatok teljességének megértésére törekedett, ami bölcseleti, politikai és esztétikai érdeklődését is áthatotta: mindhárom területen markáns világnézetet képviselt. Szerénységre int bennünket, szervezőket, hogy megannyi monográfia, tanulmány, doktori értekezés, esszé, publicisztika és pamflet foglalkozott már mélyrehatóan vagy ideologikus éllel a Németh László életművében kikristályosodott irodalmi és társadalmi programokkal, identitásokkal; a kínált magatartásmintával, a szüntelenül csiszolgatott poétikával, a minden oldalukról bevilágított eszmékkel.

De vajon hol tart most a Németh László-recepció? Miért megkerülhetetlen az életmű nekünk, XXI. századi olvasóknak? Mely részei a leginkább kanonikusak, és hogyan olvassuk azokat? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a két nap során.

Szervező: MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes, online regisztrációhoz kötött.

További információ és regisztráció

Helyszín

Makovecz terem A Pesti Vigadó IV. emeletén található Makovecz terem kisebb koncertek, kulturális események, konferenciák számára ideális választás. bővebben a helyszínről