Adatvédelem

Tisztelt Látogató!

Ez a tájékoztató az általunk üzemeltetett portál látogatásával, a hírlevélre feliratkozással, illetőleg a jegyvásárlás során megadott kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza!

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. (továbbiakban Pesti Vigadó) honlapján, a látogatók bizonyos személyes adatai két módon kerülhetnek a birtokunkba:

  • A látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel és a látogatott lappal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a kapcsolat ideje alatt, és ezek a kiszolgáló rendszerek naplóiba is bekerülhetnek.
  • Ahol erre lehetősége van, a látogató tudatosan ad meg adatokat magáról, pl. hírlevélre jelentkezés vagy jegyvásárlás alkalmakor.

 

A honlapunk látogatásával összefüggő látogatói adatokat fentebb említett körön kívül kizárólag a honlapot szerkesztő munkatársaink kezelhetik, a látogató által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben.

A kezelt adatok köre

  • vezetéknév
  • keresztnév
  • e-mail cím

A Pesti Vigadó a fentieken túl adatokat, különösen személyes adatokat nem kezel.

Az előadásokra jegyvásárlásra bankkártya használatával van lehetőség, a vásárlási adatokat (bankkártya adatok) azonban a Pesti Vigadó nem kapja meg, ezért azzal semmilyen körülmények között nem rendelkezik.

A hírlevélre jelentkezés során, a kezelt adatokkal a Pesti Vigadó célja, hogy szolgáltatásairól, illetőleg a programokról az arra kifejezetten önként jelentkezőket közvetlenül, e-mail formájában is tájékoztathassa.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Pesti Vigadó a kommunikacio@vigado.hu email címről küldi ki. A regisztráltak a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését. Amennyiben a regisztrált meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

 

 

 

A látogatók személyes adatainak feldolgozása csak egy részét képezi tevékenységeinknek. Az Educatio a portálokkal össze nem függő tevékenységei során is kapcsolatba kerül állampolgárokkal, ügyfelekkel, akiknek személyes adatait a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint kezeljük.

Az Educatio által a munkavállalói számára biztosított elektronikus postafiók céges munkavégzésre szolgál az Educatio Információ Biztonsági Szabályzatának megfelelően.(Az Educatio megfelelően indokolt írásbeli igény esetén biztosítja a Szabályzat vonatkozó részének megismerését).

Az Educatio elektronikus postafiókjain keresztül folytatott elektronikus levelezés - üzenet és annak bármely csatolt anyaga, adatai, információk, vagyoni értékű ismeretek – üzleti titkot képez, továbbá bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett(ek), illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha az a személy, aki az üzenetet megkapta nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha az a személy, aki az üzenetet megkapta nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

Az üzleti titok megsértése büntetőjogi és polgári jogi felelősségre vonást von maga után. Nem minősül az üzleti titok megsértésének, ha az Educatio a közérdekű feladatellátásához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségből eredően köteles harmadik fél részére megismerhetővé tenni az üzenet tartalmát.