Kiállítás 2018.08.28. - 2018.09.26.
Átlényegülés

Jegyárak

800 Ft

Az Eucharisztiáról a csodák és a művészet nyelvén

2020. szeptember 13-20. között Budapest ad otthont az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. Az esemény előkészületeinek sorába kiállítások is helyet kapnak. Az élményszerű, vizuális eszközökre alapozó tematikus feldolgozás célja, hogy a hitbéli ismeretek megszerzését, elmélyítését segítse az egyház tagjain kívül minden érdeklődő számára.

Tárlatvezetési időpontok:

2018. szeptember 19. 17:00 Tárlatvezetés I.

2018. szeptember 20. 17:00 Tárlatvezetés II.

2018. szeptember 21. 17:00 Tárlatvezetés III.

2018. szeptember 22. 11:00 Tárlatvezetés IV.

2018. szeptember 23. 17:00 Tárlatvezetés V.

2018. szeptember 24. 17:00 Tárlatvezetés VI.

2018. szeptember 25. 17:00 Tárlatvezetés VII.

2018. szeptember 26. 17:00 Tárlatvezetés VIII.

Az Eucharisztiában sajátos valóságként őrzi meg jellemző tulajdonságait a kenyér s a bor. A lényege azonban mégis mássá válik: Krisztus teste és vére lesz.

Az átlényegülés szó ezt a misztériumot akarja kifejezésre juttatni: miközben megmaradnak a színek (vagyis a kenyér és a bor érzékelhető mivolta), „alattuk az egész és csorbítatlan Krisztus ott van, a maga fizikai »valóságában« testileg is jelen”. Valós jelenlét ez, de nem a hétköznapi biológiai testiség értelmében.

A kiállítás erre az érzék feletti érzékelésre hív meg: a képek, a csodák, a tárgyak nyelvén vezet be a titkos középpontba, ahol a fizikai lét felemelkedik, s megnyitja szemünket a valóságon túli valóságra, az igazi lényegre.

A Keresztény Múzeumban található történeti darabok az európai középkort, a reneszánszt, a barokk kort, a XIX. század historizmusát elevenítik meg. A XV. századi királyok imádása kép a gótika látásmódját közvetíti. A XVIII. századi grafikák és egy utolsó vacsora jelenethez a kortárs művész, Kisléghi Nagy Ádám, barokk festőiséget idéző, de új ikonográfiai típust létrehozó nagy méretű kompozíciója társul. A XIX. század elejéről származó, a nyugatias stílust is magába foglaló szerb ikon az ortodox egyházakra tesz utalást. Joseph Settegast a németországi Münster Szent Egyed templomának az Oltáriszentséggel kapcsolatos falképsorozatát alkotta meg, melyről egy sajátkezű 12 lapból álló akvarellsorozatot vásárolt meg Simor János érsek. Lotz Károly vázlata Alaquoce Margit oltárképéhez készült. A XX. század modern művészi szemléletét Szántó Piroska gyermekeknek szánt bibliaillusztrációi közül az Ábrahám és a látogatók című pasztellrajza vezeti be a tárlaton.

A kiállításra készült Atlasz Gábor Emmauszi vacsora című festménye, amely a tanítványok realisztikus megjelenítésével ellenpontozza a szikrázó fényjelenségbe burkolódzó, feltámadott Krisztust.

A terem közepét Bukta Norbert hatalmas méretű installációja tölti ki. A falakra helyezett képek, feliratok övezik és négy irányból érkező vörös szőnyeggel jelölt utak vezetnek el hozzá. A mű az égi és földi dimenzió, a reális és a kézzel fogható anyagi valóság összekapcsolódását szemlélteti.

A kiállításon látható lesz egy válogatás az „Az eucharisztikus csodák a világ minden táján” című nemzetközi kiállítási projekt magyar fordításából. Az interneten több nyelven hozzáférhető tablókat a látogatók érintőképernyőn böngészhetik a tárlat részeként.

Közreműködik:

Pálmai Árpád, az Esztergomi Hittudományi Főiskola musica sacra tanára

A kiállítás létrehozói:

Kurátor: Kontsek Ildikó

Teológiai szakértő: dr. Török Csaba

Látványtervező: Zalavári Tibor

Az „Átlényegülés”- installáció tervezője: Bukta Norbert

Angol fordítás: Karacs Ágnes

Fotó: Mudrák Attila

Restaurátor: Szakács Márton

A kiállítás megtekinthető: 2018. augusztus 28. - szeptember 26.

Helyszín

Vigadó Galéria VI. emeleti kiállítóterem A 220 m2-es kiállítótér az épület korábbi tetőterében a 2014-es felújítással született meg. bővebben a helyszínről