Házirend

A Pesti Vigadó házirendje

A Pesti Vigadó műemlékingatlan fenntartásáért és üzemeltetéséért felelős Pesti Vigadó Nonprofit Kft-nek kiemelt feladata az Ingatlan állagának védelme, célja pedig fenntartani és megőrizni a közönség számára a Pesti Vigadó által nyújtott kulturális sokféleséget és a magas művészeti színvonalat.

Fentiek biztosítása végett jelen Házirend határozza meg a Pesti Vigadót látogatók jogait, kötelezettségeit, mely előírások betartása és betartatása a műemlékingatlant látogató, használó valamennyi személy joga és kötelezettsége.

1. Az ingatlan megnevezése: Pesti Vigadó, nyitva tartása: a hét minden napján 10:00 – 19:00 óra között.

2. Az ingatlan fenntartója és üzemeltetője a Magyar Művészeti Akadémia, mint tulajdonos megbízásából a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. (Cg.: 01 09 191474; székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

3. A Pesti Vigadó használata:

3.1. A Pesti Vigadóban megrendezésre kerülő programokat – a zártkörű rendezvények kivételével – a hivatalos nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas programok látogatásának előfeltétele az előzetes jegyvásárlás. A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az ingatlan hivatalos befogadó képességét – ideértve a koronavírus járványhelyzetre tekintettel esetlegesen elrendelt létszámkorlátot is – eléri az adott rendezvény látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.

3.2. A Pesti Vigadó területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni. Az épülethez nem méltó ruházatban a belépés tilos. 

3.3. A meghirdetett rendezvényekre késve érkező vendégek helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni.

3.4. Kerekes székes vendégeink részére a Pesti Vigadó akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatóink a számukra fenntartott helyekre vásárolhatnak belépőjegyet, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársai az épületen belüli közlekedésben és a helyek elfoglalásában segítséget nyújtanak.

3.5. A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszer alkalmazása során megvalósuló adatkezelésekről szóló tájékoztató a Társaság honlapján, az adatvédelem fül alatt megtalálható.

3.6. A közönségforgalmi területeken kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése, csak érvényes látogatói jeggyel rendelkezők számára engedélyezett. A fotózáshoz minden egyéb esetben a Pesti Vigadó Nonprofit Kft-től kell írásban előzetes engedélyt kérni, a kommunikacio@vigado.hu e-mail címen. Érvényes látogatói jegy birtokában sem engedélyezett különösen családi események fotózása, filmforgatás, portfólió fotózás.

3.7. A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). E rendelkezés megsértése szerzői-, szomszédos jogi, illetve adatvédelmi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a látogató a hostess személyzet felszólítására sem hagy fel a jogsértő magatartással, a hostess személyzet, a közönségforgalmi ügyeletes, illetve a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget az adott rendezvényterem és a Pesti Vigadó épületének elhagyására. A rendezvényekhez kapcsolódó CD árusítás, dedikálás, gratuláció kifejezése, közös fotó készítése, általában a közönség és a fellépők találkozása – a koronavírus járvány ideje alatt – nem engedélyezett.

3.8. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely az épület Deák Ferenc utcai oldalán kijelölt terület.

3.9. Vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert, szúró-, illetve vágóeszközt, lőfegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a Pesti Vigadó területére.

3.10. Tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat. Amennyiben egészségügyi okokból indokolt, legfeljebb egy 0,5 literes palackban folyadék a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. illetékes munkatársainak előzetes értesítése mellett, táskában tartva bevihető.

3.11. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, vagy a látogatók és a munkatársak testi épségét, biztonságát, illetőleg a műtárgyakat és berendezéseket veszélyeztető egyéb tárgyakat bevinni, tárolni szigorúan tilos.

3.12. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, tüntetés és egyéb tömegmegmozdulás, bombariadó, stb.) esetén a látogatók kötelesek pontosan betartani a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársainak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

3.13. A Pesti Vigadó épületében orvosi szoba működik. Az azonnali elsősegélyre szoruló vendégeket a hostessek az orvosi szobába kísérik, ahol a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársai az orvosi segítség megérkezéséig segítséget nyújtanak.

3.14. A Pesti Vigadó műemlékingatlan védelme minden látogató kötelessége, ennek keretében az épületben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károk megtéríttetése érdekében a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. a szükséges intézkedéseket köteles megtenni.

3.15. A látogatók, az ingatlant használók a Pesti Vigadó területére csak saját felelősségükre hozhatják be vagyon-, és értéktárgyaikat. A Pesti Vigadó területére bevitt tárgyak megőrzéséért és a tárgyakban keletkező bármilyen kárért a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget. A talált tárgyakat a látogatók a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. biztonsági szolgálatánál adhatják le, az elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik. A talált tárgyakat a Ptk. 5:59. § (4) bekezdésének megfelelően a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. legfeljebb 3 hónapig őrzi meg. Elhagyott tárgyakkal kapcsolatos felvilágosítás a kozonsegszolgalat@vigado.hu e-mail címen kérhető.

3.16. Ittas egyének a Pesti Vigadót nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.

3.17. A rendezvénytermekbe kabátot bevinni TILOS. A ruhatár használata kötelező! A ruhatárban kötelező leadni valamennyi csomagot, bármilyen méretű hátizsákot és hátitáskát, esernyőt és 30X40X20 cm-nél nagyobb méretű oldal- vagy kézitáskát.

3.18. A Pesti Vigadó épületében iskolás gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt (valamint eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terhel mindennemű felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a jelen Házirendben foglaltakat.

Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elől rögzített hordozóban lehet a közönségterekbe bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, kézben összecsukott állapotban sem szállítható. Bármilyen korú kisgyermek nyakban, háton, ölben való hordozása biztonsági okokból nem megengedhető.

3.19. A hostess személyzet, a rendezvényszervező, illetve a biztonsági szolgálat munkatársa távozásra szólíthatja fel azt a látogatót, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel a programokat vagy annak élvezetét zavarja. A Pesti Vigadó látogatása alatt a mobiltelefon és más, a programokat zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató felszólításra sem hagy fel a hivatkozott eszköz rendezvény alatti használatával, a hostess kollégák, a rendezvényszervező, illetve a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintettet a rendezvényterem elhagyására. A biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján – a rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jogellenesen tartózkodó személyt kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni. A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársai szükség esetén rendőri intézkedést is kezdeményezhetnek.

3.20. 2021. november 12-étől a Pesti Vigadó épületében történő belépés - figyelemmel a COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzetre - saját használatú, a szájat és az orrot eltakaró maszk viselésével, valamint a bejárati ajtónál, illetve a Jegypénztárnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata után engedélyezett. Ez alól kivételt képeznek az étkezésre és italfogyasztásra kijelölt helyek, ahol az étel - vagy italfogyasztás idejére a maszkot le lehet venni. A nézők a maszkokról maguk kötelesek gondoskodni. Nyitva tartás idején a Jegypénztárban maszk vásárlási lehetőséget biztosítunk. A Pesti Vigadóban előre megvásárolt jeggyel, illetve előzetes regisztráció mellett látogatható rendezvények védettségi igazolvány vagy uniós oltási igazolás nélkül látogathatóak. A Pesti Vigadó épületének egyéni látogatása, valamint épülettörténeti sétákon, idegenvezetéseken történő részvétel az érvényben lévő jogszabályok alapján történhet. Belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező.

3.21. Amennyiben a látogató előre megvásárolt jeggyel látogatható rendezvények egyikére jeggyel rendelkezik, azonban a COVID-19 okozta betegség miatt nem tud eljönni, úgy jegyvisszaváltási igényével a rendezvény kezdő időpontjáig élhet, amelyet a kozonsegszolgalat@vigado.hu e-mail címen tud jelezni. 

3.22. A Pesti Vigadó látogatói kötelesek a látogatásuk időtartama alatt a társas érintkezés, illetve az alapvető higiéniás követelmények járványügyi helyzetben megkívánt szintjét betartani.

3.23. A Pesti Vigadó liftjeiben az engedélyezett létszám megtartása kötelező. 

3.24. A Pesti Vigadó személyzete ellenőrzi a liftet egyidejűleg használó személyek számát, szükség esetén a csoportokat szétválaszthatják, vagy külön lifthez irányíthatják.

3.25. A COVID-19 koronavírus védelmi intézkedéseinek betartásáról, a koronavírus elleni védettség tényének az ellenőrzéséről az intézmény üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki a Pesti Vigadó alkalmazottja, vagy megbízottja felszólítására sem visel maszkot, az intézmény alkalmazottja, vagy megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja. Azon látogatókat, akik az intézményt kizárólag védettséget igazoló okmány bemutatása mellett látogathatják, a Pesti Vigadó alkalmazottja, illetve megbízottja köteles a látogatásból kizárni, amennyiben felszólítására nem mutatja fel a védettségi igazolványát, uniós oltási igazolását vagy az applikációs igazolását, és a hozzá tartozó személyazonosító igazolványát vagy útlevélét. Amennyiben a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a Pesti Vigadó munkatársa, alvállalkozója vagy annak alkalmazottja a rendőrséget értesíti, és az eseményt jegyzőkönyvben rögzíti.

3.26. Amennyiben a Pesti Vigadó bármely látogatója esetlegesen személyi sérülést szenved, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. az eset kivizsgálása érdekében jegyzőkönyvet vesz fel, továbbá amennyiben szükséges, az ügy intézését átadja a vele szerződéses jogviszonyban álló biztosító társaságnak.

3.27. A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársainak intézkedései a vendégekre, látogatókra nézve kötelező érvényűek.

3.28. Az a látogató, aki a jelen Házirendben foglaltakat megsérti, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársai által figyelmeztetésben részesíthető, vele szemben adott esetben hatósági, bírósági, illetve egyéb eljárás is kezdeményezhető.

Amennyiben a Pesti Vigadót látogató személy a jelen Házirendben foglaltakkal nem ért egyet, a látogatás megkezdése előtt kérheti jegyének visszaváltását a jegypénztárban.

 

Budapest, 2021. 11. 19.

 

Dr. Molnárné Szunyi Barbara

ügyvezető

Pesti Vigadó Nonprofit Kft.