Kamerás megfigyelésről szóló adatvédelmi szabályzat

Kamerás megfigyelésről szóló adatvédelmi szabályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A szabályzat célja, hogy meghatározza a Pesti Vigadó Nonprofit Kft.-nél (1051 Budapest, Vigadó tér 2., adószám: 24955461-2-41, képviseli: Dr. Molnárné Szunyi Barbara ügyvezető, a továbbiakban: társaság) a képfelvevő és hangrögzítő berendezések működtetésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatvédelem követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A szabályzat hatálya a társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek üzemeltetésében, karbantartásában közreműködő szervezeti egységekre és azok munkavállalóira, továbbá e szabályzatban meghatározott szervezeti egységekre és a munkavállalókra terjed ki.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a társaság általános adatvédelmi szabályai, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályok irányadók. Jelen szabályzat előírásai nem állhatnak ellentétben a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és a társaság általános adatvédelmi szabályaival.

3. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ MEGHATÁROZÁSA

Az adatkezelő a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. A társaság szervezetén belül a képfelvevő és rögzítő berendezések működtetését, üzemeltetését és egyben a tényleges adatkezelést a Pesti Vigadó Üzemeltetési Csoportja valamint az adatfeldolgozók végzik.

ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a zárt láncú kamerahálózat élőképes felvételeinek monitorozására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

név:                                         S-SYSTEM Service Kft.

székhely:                                 1039 Budapest, Fodros utca 33.

elérhetőség:                             titkarsag@s-system.hu

4. A TÁRSASÁG AZ ALÁBBI HELYEKEN ÜZEMELTET KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZEREKET:
 

 

Helyiség megnevezés

P/1

Alagsor Fsz.kiállítótér Lh.

P/2

Alagsor kiállítótér

P/3

Alagsor  Tech.átjáró

P/4

Alagsor kiállítótér bejárat

Fsz/1

Fsz.kiállítótér Deák F.u./Könyvtár  sarok

Fsz/2

Fsz.kiállítótér Fogadótér/Könyvtár  sarok

Fsz/3

Fsz.kiállítótér Alagsor/Könyvtár Lh.

Fsz/4

Fsz.kiállítótér Deák F.u./Árkád sarok

Fsz/5

Fsz.kiállítótér Fogadótér/Árkád sarok

Fsz/6

Fsz.Fogadótér/kiállítótér sarok

Fsz/7

Fsz.Aula infópult Észak

Búv/1

II.em.Műv.ölt.folyosó Lh.felé

Búv/2

Díszlépcső Jobb(Rejtett)

Búv/3

Díszlépcső Közép(Rejtett)

Búv/4

Díszlépcső Bal(Rejtett)

Loc/1

Fsz.Főbejárat Dél

Loc/2

Fsz.Főbejárat Észak

Loc/3

Fsz.Foyer Dél közép

Loc/4

Fsz.Foyer Dél

Loc/5

Fsz.Foyer Észak

Loc/6

Fsz.Foyer Észak közép

Loc/7

Fsz.sz. Lh.folyosó

Loc/8

FSZ.GAZDASÁGI PORTA

Loc/9

Külső Deák F.utca Gazd.Porta bejárat

Loc/10

Külső Deák F.utca/Árkád sarok

Loc/11

Külső Árkád Deák F.utca felé

Loc/12

Külső Árkád Főbejárat felé

Loc/13

Külső Árkád Étterem ajtó

Loc/14

Külső Árkád Vigadó utca felé

Loc/15

Külső Vigadó u./Árkád sarok

Loc/16

Külső Vigadó utca Casinó oldal

Loc/17

Fsz.Aula infópult Dél

Loc/18

Fsz.Fogadótér/Aula sarok

Loc/20

1.5 em.Déli Lh. Folyosó

Loc/19

1.5 em.Szerver  szoba

Loc/21

1 em.Déli  sz.Lh.folyosó 113-as iroda

Loc/22

1 em.Déli  sz.lift

Loc/23

2.em Déli  sz.lift

Loc/24

2.em Foyer Dél

Búv/5

5.em Észak Műv.ölt.folyosó

Búv/6

4.em.Észak Műv.ölt.folyosó

Búv/7

3.em.Észak Műv.ölt.folyosó

Búv/8

2.em.Észak Műv.ölt.folyosó terem felé

Loc/25

2.em.Foyer Észak

Loc/26

2.em.Déli  sz.Lh.folyosó

Loc/27

3.em.Déli  sz.Lh.folyosó

Loc/28

4.em.Déli  sz.Lh.folyosó

Más/1

2.em.Északi terem folyosó

Más/2

2.em.Északi terem társalgó sarok

Más/3

2.em.Északi terem Műv.ölt.sarok

Más/4

2.em.Északi terem Foyer sarok

Más/5

2.em.Déli terem pihenő

Más/6

2.em.Panoráma folyosó Dél

Más/7

2.em.Panoráma folyosó Észak

Más/8

2.em.Társalgó

Más/9

2.em.Déli terem Díszterem sarok

Más/10

2.em.Déli terem Píhenő sarok

Más/11

2.em.Déli terem Folyosó sarok

Más/12

2.em.Déli terem Folyosó Hinti sarok

Más/13

2.em.Hinterland Déli Lh.sarok

Más/14

2.em.Hinterland Déli terem sarok

Más/15

2.em.VIP. Páholy/Díszterem bejárat

Más/16

2.em.Déliterem Foly.foyer sarok

Loc/29

4.em.Déli  sz.lift

Loc/30

4.em.Irodák folyosó

Loc/31

4.em.Titkárság

Loc/32

4.em.Makovecz t.titkárság sarok

Loc/33

4.em.Makovecz t.Elnöki sarok

Loc/34

4.em.Panoráma folyosó Dél

Loc/35

4.em.Panoráma folyosó Észak

Loc/36

4.em.Tárgyaló Hátsó sarok

Loc/37

4.em.Tárgyaló Panoráma foly.sarok

Loc/38

4.em.Sinkovics terem folyosó

Loc/39

4.em.Foyer Észak

Loc/40

4.em.Foyer Észak közép

Loc/41

4.em.Foyer Dél közép

Loc/42

4.em.Foyer Dél

Loc/43

5.em.Déli  sz. Lh.folyosó

Loc/44

5.em.Déli sz.lift

Moz/9

4.em.Díszterem Foyer oldal Dél

Moz/10

4.em.Díszterem Foyer oldal Észak

Loc/4 táp

Fsz.Déli  sz.lift

Loc/50 táp

5.em.Technikai raktár

Moz/1

4.em.Díszterem  Észak közép

Moz/2

4.em.Technikai páholy Foyer oldal

Moz/3

4.em.Technikai páholy Pan.foly. oldal

Moz/4

4.em.Színház folyosó oldal

Moz/5

4.em.Színház homlokzati oldal

Moz/6

4.em.Díszterem Dél közép

Moz/7

4.em.Díszterem Panoráma oldal Észak

Moz/8

4.em.Díszterem Panoráma oldal Dél

Loc/45

5.em.Foyer Észak

Loc/46

5.em.Foyer  Dél

Loc/47

6.em.Foyer Dél

Loc/48

6.em.Foyer Észak

Loc/49

6.em. Déli sz.lift

Loc/50

5.em.Kiálítótér  A

Loc/K-F

5.em.Kiálítótér  B

Loc/B-F

5.em.Kiálítótér  C

Hat/1

6.em.Panoráma t. Északi kijárat

Hat/2

6.em.Panoráma t. Foly.kiált.lépcső

Hat/3

6.em.Panoráma terasz Észak

Hat/4

6.em.Panoráma terasz Dél

Hat/5

6.em.Panoráma t. Déli kijárat

Hat/6

6.em.62-es Többcélú terem  A

Hat/7

6.em.62-es Többcélú terem  B

Hat/8

6.em.62-es Többcélú terem  C

Hat/9

6.em.61-es Többcélú terem  A

Hat/10

6.em.61-es Többcélú terem  B

Hat/11

6.em.61-es Többcélú terem  C

 

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A társaságnál üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek üzemeltetésének célja a társaság üzemeltetése alatt, illetve birtokában álló, közterületnek nem minősülő létesítmények őrzése során az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint vagyonvédelem (a továbbiakban: személy- és vagyonvédelem).

6. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATOK FORRÁSA, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

A kamerás megfigyelőrendszerek üzemeltetése során

 • kezelt adat:                             az érintettek képmása,
 • kezelt adat forrása:                 az érintett,
 • az adatkezelés jogalapja:        az érintett ráutaló magatartással megadott hozzájárulása.

7. AZ ADATOK NYILVÁNTARTÁSÁNAK MÓDJA (ESZKÖZÖK)

A társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszerek külső és/vagy belső térben elhelyezett, általános térfigyelési szerepet betöltő kamerákból, a kamerák által rögzített képet megjelenítő monitorokból valamint a társaság szerver helyiségében illetve rack szekrényében elhelyezett, a kamerák által közvetített képet elektronikus formában rögzítő központi egységből (DVR) áll.

8. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYAI

A rögzített felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A rögzített kép és képfelvételt felhasználás hiányában a rögzítéstől számított negyedik napon meg kell semmisíteni vagy törölni kell.

Felhasználásnak minősül, ha a rögzített képfelvétel bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználásra vagy bíróság, hatóság részére ilyen eljárás során benyújtásra kerül.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a fenti bekezdésekben foglaltaknak megfelelően a rögzítéstől számított három napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a képfelvételt annak kezelője ne semmisítse meg, vagy ne törölje. A bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.

Amennyiben bírósági vagy hatósági megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

A rögzített kép és képfelvételt, valamint más személyes adatot csak az a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek ez a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen.

Az adatok kimentéséről, a megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényekről, körülményekről jegyzőkönyvet kell felvenni (1. sz. melléklet), amely tartalmazza:

 • az adatkérő (megkereső) nevét, címét,
 • a kimentés (megkeresés) okát, célját, a jog vagy jogos érdek igazolására szolgáló információkat,
 • a megfigyelőrendszer elhelyezésére vonatkozó adatokat, a képrögzítés helyét,
 • a képrögzítés időpontját és időtartamát,
 • a kimentést végző személy nevét és munkahelyét.

A jegyzőkönyv egy példányát a felvétel megőrzését kérelmező jogosultnak meg kell küldeni, illetve a társaság Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint az adattovábbítási nyilvántartásba be kell jegyezni és annak mellékleteként meg kell őrizni.

9. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A MEGFIGYELŐRENDSZEREK MŰKÖDTETÉSÉRŐL

A társaság köteles a megfigyelő rendszer által megfigyelt területen egyértelműen és részletesen tájékoztatni az érintettet a képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről. A tájékoztatást a társaság honlapján elérhetővé kell tenni, gyengén látókat segítő üzemmódban is.

A megfigyelt területeken, jól látható helyen, piktogramokat, figyelmeztető táblákat, illetve matricákat kell elhelyezni az alábbi szöveggel:


„Pesti Vigadó Nonprofit Kft. által üzemeltetett és kamerával megfigyelt terület.

A megfigyelés célja a társaság üzemeltetése alatt, illetve birtokában álló, közterületnek nem minősülő létesítmények, továbbá a látogatók, a társaság munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelmének biztosítása, terrorcselekmény és közveszély okozás megelőzése, balesetek, illetve szabálysértések és bűncselekmények utólagos kivizsgálásának elősegítése. A felvételeket kizárólag bíróságok és hatóságok, illetve a törvény által erre feljogosított személyek ismerhetik meg.

Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítéstől számított három, illetve nyilvános rendezvényen készült felvétel esetén harminc napon belül a Pesti Vigadó Nonprofit Kft.-nek (cím: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.) címzett, a jogát vagy jogos érdekét igazoló írásbeli kérelmében kérheti, hogy a képfelvételt annak kezelője ne semmisítse meg, vagy ne törölje. Ha ilyen nem történik, a rögzített felvételeket három, illetve harminc nap elteltével töröljük.

Ha Ön ezen a területen tartózkodik, azzal hozzájárulását adja a felvételek elkészítéséhez és a fentiek szerinti továbbításához.

Az adatkezelés jogalapja ennek megfelelően az érintett hozzájárulása."

10. JOGORVOSLAT

Az érintett a jogainak megsértése esetén

 • a társaság ügyvezetőjéhez; vagy
 • bírósághoz fordulhat; illetve
 • kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását.

 11. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK:

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

12. ZÁRÓ RENDEKLEZÉSEK

Jelen tájékoztató 2018. május 21. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.


A jelen adatvédelmi tájékoztató alkalmazását elrendelem.

Kelt: Budapesten. 2018. év május hónap 21. napján
 

Dr. Molnárné Szunyi Barbara

ügyvezető

 

1. számú melléklet - Adatkimentési, adatszolgáltatási jegyzőkönyv