-
Kiállítás

Helyszín: Fogadótér

Bánffy Miklós és Kós Károly világa

Kiállítás

Idén decemberben kettős évfordulót ünneplünk. Bánffy Miklós születésének 150., Kós Károly születésének 140. évfordulóját. Két jelentős alkotó, mindketten írók, képzőművészek, színházi vizualitást és dramaturgiát ismerő és gyakorló művészek, akik a trianoni trauma hatására, nem elhagyták szülőföldjüket Erdélyt, hanem a könnyebb boldogulást hátrahagyva hazájuk építésére, és felemelésére odahaza folytattak kulturális és politikai missziót. Művészbarátságuk legfontosabb mozzanatai, amelyeken nyilván túlmutat a minden-napos szellemi dialóguson, a két párhuzamos életpályán, amelyet a két alkotó, a kor művészeti politikai kihívásainak eleget téve életük során folytat.

A tárlaton a felelevenített közös pontok mellett, korábban ki nem állított magángyűjteményi anyagok, valamint Bánffy Miklós által tervezett és Makkai András szobrász által kivitelezett vitraliumok (Csaba Királyfi csillagösvényen, valamint Attila, Isten ostora) láthatóak.

A kiállítás létrejöttéért rendkívül hálásak vagyunk nemcsak a támogatásért, amely nélkül nem valósulhatott volna meg sem a kiállítás, sem a kötet. Hanem az együtt gondolkodásért, az erdélyi kultúra legjelentősebb értékeinek megmentésében nem első ízben nyújtott segítségéért Lázár Jánosnak. 2014-ben Hódmezővásárhelyre meghívta a Bánffy Miklós vándorkiállítást, később segítséget nyújtotta a házsongárdi iktári Bethlen-Bánffy kripta felújításának legnehezebb fázisában.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki úgy az Építési és Közlekedési Minisztériumnak, mind Lázár János miniszter úrnak, hogy nem hagyja a feledés homályába veszni a két jelentős erdélyi személyiség, gróf Bánffy Miklós és Kós Károly emlékét születésük 150. és 140. évfordulóján. Külön köszönettel tartozunk a Kós családnak, kiemelten is Kós Katalinnak a szakértő válogatásért, aki eddig sosem látott dokumentumokat és tárgyakat bocsátott  a kiállítás rendelkezésére.

A kiállított vitráliumok tervezője: Bánffy Miklós, kivitelező Makkai András szobrász

Kurátor, szerkesztő: Szebeni Zsuzsanna színháztörténész

Társkurátor: Kós Katalin Györkös Emlékház vezetője

Grafikai szerkesztő: Szebeni Szabó Róbert

Támogató: Építési és Közlekedési Minisztérium

Partner: MMA, Székely Nemzeti Múzeum, Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy

Helyszín: Pesti Vigadó Földszinti Foyer

Időpontok
2023.12.10. 10:00-2023.12.31.