Kiállítás 2024.07.12. - 2024.09.15.
BUDAHÁZI 70

Jegyárak

1.000 Ft

Budaházi Tibor Munkácsy-díjas festőművész jubileumi kiállítása

Az idén 70. születésnapját ünneplő Budaházi Tibor Munkácsy Mihály-díjas képzőművész cirka 50 évet felölelő visszatekintő kiállítása az alkotó főműveire helyezi a hangsúlyt. Az MMA Képzőművészeti Tagozatának 2015-ös díjazottja grafikusi és objekt-művészeti tevékenysége mellett elsősorban festőművésznek vallja magát. Rétegzett, matériás alkotásai általában borongós, melankolikus, mély lírai hangulatokról, szent érzületektől, meditatív átszellemültségekről vallanak. Festészetében a kontamináció, azaz az összekeverés, a vegyítés, a „beszennyezés” mozzanata együtt él az újrateremtés aktusával, a tiszta aspektusok, látványok, arculatok, felületek létrehozásával. A rendezetlenség, a bomlás természete az összevarrás, az összeforrasztás, a megóvás, a hozzáadás, a kiegészítés, a helyrehozás, a megőrzés eszméjével. Az idézés-technika az egyéni meglátással, a kimerülés, a törlés művészete és kultúrája a feltöltődés, a kiemelés artisztikumával, a véletlenszerű rátalálás mozzanata az életre keltő beleélés, az azonosulás vágyával.

Szervező: MMA Képzőművészeti Tagozat

Helyszín

Vigadó Galéria VI. emeleti többcélú kiállítóterem A terem az épület korábbi tetőterében, a Díszterem felett, a 2014-es felújítás során került kialakításra. bővebben a helyszínről