Ismeretterjesztés 2023.09.20. 10:00
Grendel Lajos Emlékkonferencia

Jegyárak

Ingyenes, regisztrációhoz kötött

Konferencia a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának szervezésében

Idén 75 éve született és öt éve ment el Grendel Lajos szlovákiai magyar író, egyike annak a kevés alkotónak, akik a felvidéki magyar irodalmat regionális jelentősége fölé emelték. Eredeti látásmódja, fanyar iróniája, gondolkodásmódja, stílusa összetéveszthetetlen.

Grendel több műfajban alkotott maradandót: regényei, elbeszélései, esszéi, tanulmányai, irodalomtörténete egyaránt kiemelkedő, sőt megkerülhetetlen teljesítmény. Műveit több nyelvre lefordították, így szlovákra is; írásai két nemzeti irodalomban is hatottak.

Grendel termékeny alkotó volt, életművének kiadása megkezdődött (idén jelentek meg egybegyűjtött novellái az MMA Kiadó gondozásában).

Az életmű értékei közé tartozik változatossága: a klasszikus modernség folytatójaként rá termékenyítően hatott a posztmodern irány – miközben egyedülálló mesélőkedve, atmoszférateremtő képessége távolról Mikszáthtal is rokonítja.

Az indulás korszaka a csehszlovák szocialista rendszer körülményei közt egyértelműen sajátos művészi ellenzékiséget jelentett. Ez 1989-ben rövid politikai szereplést is magával hozott, de Grendel nem vált „politikus íróvá”, erről gondolkodásának eredendő függetlensége döntött. Szabadságeszménye nem fért össze semmiféle kirekesztéssel, a magyar irodalmat az utóbbi évtizedekben megosztó törésvonalat sem tudta elfogadni. Írói törekvései az olyannyira hiányzó párbeszédet, békés újraegyesítést szolgálták. Gondolkodásában a magyarság értékekre való nyitottságot, a klasszikus szabadságeszményhez ragaszkodást és nagyvonalú európai tájékozódást jelentett.

Halála után az ilyenkor gyakran szokásos fél-felejtés következett, de Grendel a magyar irodalom olyan értéke, akinek szellemi jelenléte változatlanul nélkülözhetetlen. Ezért kezdeményezte az MMA Művészetelméleti Tagozata az emlékét elevenné tenni szándékozó konferenciát.

Gróh Gáspár
irodalomtörténész,
az MMA Művészetelméleti Tagozata levelező tagja,
a konferencia egyik szervezője

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött.

A programra regisztrálni ezen az oldalon keresztül lehet.

A konferencia menetrendjével kapcsolatban pontos információ az MMA honlapján található.

Helyszín

Makovecz terem A Pesti Vigadó IV. emeletén található Makovecz terem kisebb koncertek, kulturális események, konferenciák számára ideális választás. bővebben a helyszínről