Ismeretterjesztés 2019.11.25. 09:30
Nemzedékről nemzedékre

Jegyárak

INGYENES

Nemzeti azonosságtudat – művészettel nevelés

A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozata Kobzos Kiss Tamás által kezdeményezett „Nemzedékről nemzedékre” című konferenciasorozatának 2019 évi rendezvényére november 25-én kerül sor a Pesti Vigadóban.

Konferenciasorozatunkban az elmúlt években a népművészet, mint alapérték átadásának közösségi és intézményi rendjéről értekeztünk. 2019-ben a művészettel nevelés közösségi formáinak és intézményi rendszerének fontosságát, nélkülözhetetlenségét elemezzük. Meggyőződésünk, hogy az anyanyelvű kultúra – nyelv, zene, tánc, kézművesség és tárgyi kultúra, szellemi kultúra és szimbólumrendszer – megfelelő átadása nélkül sérül a nemzeti identitás, a haza iránti elköteleződés. Ennek erősítése kiemelt pedagógiai feladat, amelyre kitűnő példákat és még több lehetőséget tudnak felmutatni előadóink.

„Az anyanyelv együtt fejlődik a gondolkodással, az érzelmi anyanyelv pedig együtt fejlődik az érzelmi kultúrával. Az ész a beszéddel fejlődik, a beszéd és a gondolkodás szétbonthatatlan, a művészi gyakorlat pedig az érzelmi kifejezéssel neveli, alakítja az érzelmi kultúrát, a szépérzéket.

A mai társadalom nagyobbik része nem alkotja, nem élvezi, hanem fosztogatja a művészetet. Mivel nem beszéli a művészi nyelvet, nincs érzelmi kultúrája. Az olyan ember, aki nem tudja kezelni az érzéseit: a gyász, a harag, a csalódás – amiről nem tehet -, ha megrohanja, tehetetlen és fegyvertelen lesz. Lelke kiegyensúlyozatlan marad, türelmetlen, törékeny, magának való.

Az iskolának fel kell vállalnia ezt a nevelést, azt az ismeretátadást is, ami kicsúszott, vagy bele sem került az oktatásba.”

Andrásfalvy Bertalan – Jövőnk gyökerei

 

A konferenciához kiállítás kapcsolódik a Nádudvari Kézműves Iskola növendékeinek és tanárainak alkotásaiból, Vetró Mihály rendezésében.

Program

09:30

10:00 Köszöntő – Professor Emeritus Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke

Bevezető gondolatok: Professor Emeritus Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa

I. „KÉT SZEMNEK VILÁGA”

Alappilléreink - család, közösség, hit és erkölcs

Levezető elnök: Szerényi Béla

10:30 – 11:00 Harangozó Imre – „Én vágtam rá azt a jeles numerát…” – hagyományos képi anyanyelvünk sajátosságairól

11:00 – 11:30 Szabó Gyula atya – keresztény-e a magyar néphagyomány?

11:30 – 12:00 Pécsi Rita – Korszerű nevelés és hagyomány

12:00 – 12:30 Juhász Zoltán – A magyar népzene Eurázsia térképén

12:30 – 13:00 összegzés, kérdések

13:00 – 14:00 szendvicsebéd szünet

II. "ÉN ISTENEM? RENDELJ SZÁLLÁST”

Kitekintés – nemzetközi példák, magyar közösségek

Levezető elnök: Horváth Szilárd

14:00 – 14:30 Jánosi András – A népművészeti felsőoktatás jó gyakorlatai – a norvég modell

14:30 – 15:00 Konthur Mária – A regös cserkészet megtartó ereje a diaszpórában

15:00 – 15:30 Savanya István (Calgary) – A művészettel nevelés sikerei és nehézségei Kanadában

15:30 – 16:00 összegzés, kérdések

16:00 – 16:30 kávészünet

III. „KIBIMBÓZÓ ZÖLD ÁG” 

Hazai jó gyakorlatok – tervek, célok, lehetőségek

Levezető elnök: Juhász Zoltán

16:30 – 17:00 Szerényi Béla – Pedagógusképzés a nemzeti identitás szolgálatában

17:00 – 17:30 Várszegi Tibor – A szerves magyar műveltség megjelenése az óvó- és tanítóképzésben

17:30 – 18:00 Horváth Szilárd – A „magyar örökség iskolák” kerettanterve

18:00 – 18:30 összegzés, kérdések

REGISZTRÁCIÓ OKTÓBER 29-ÉTŐL!

***

19:00 MOSTAN KINYÍLT EGY SZÉP RÓZSAVIRÁG

Koncert a „Nemzedékről nemzedékre” címet viselő konferenciát követően a Pesti Vigadó Sinkovits Imre Kamaratermében. A koncert megtekintéséhez külön regisztráció szükséges az esemény részletes oldalán keresztül!

Helyszín

Makovecz terem A Pesti Vigadó IV. emeletén található Makovecz terem kisebb koncertek, kulturális események, konferenciák számára ideális választás. bővebben a helyszínről