Ismeretterjesztés 2018.02.12. 09:30
A magyar művészetelmélet hagyományai

Miféle hagyománykincsből meríthet a magyar gondolkodó, amikor műalkotásokkal foglalkozik? Vajon helytálló toposz, hogy a magyar művelődéstörténet kevéssé teoretikus hajlamú? 

Inkább a szépirodalmi – költői vagy esszéista – dominancia érvényesül benne?  És vajon igaz-e, hogy a „nemzeti tudomány” és a „nemzeti filozófia” jelszavainak elvetése, a szellemtörténeti iskola meghaladása után nem maradt egyéb teendőnk, mint a külföldi elméletek fordítása, recepciója – vagy egy sötétebb színezetű kifejezéssel élve: importja? Amit pedig másoktól tanultunk, ellestünk a múlt század folyamán, erjesztőleg hatott-e ránk, akik – legyünk mégoly széles látókörűek – végső soron magyarul értelmezünk, kommentálunk, ítélkezünk, vitázunk; ekként örökítünk meg műveket a kulturális emlékezet csarnokaiban, és csinosítjuk azokat a csarnokokat? A kánon ugyanis összeforr azzal a regiszterrel, amely a közösség életére fordítja le. A mai kutatók nagy nyeresége lenne, ha minél több olyan eredményt föl tudnánk mutatni, amely sajátunk, és a múltból átmenthető. Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet szervezésében ehhez végeznek – mintegy a hosszútávú munkát előkészítő – mélyfúrásokat a XX. századi magyar művészetelmélet jelentős alakjairól a konferencia előadói.

2018. február 12. (hétfő)

9:30 – 10:00 Regisztráció

10:00 – 10:10 Megnyitó

Levezető elnök: Kocsis Miklós

10:10 – 10:40 Nyilasy Balázs: Milyen is az alkalmas elmélet? (Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben)

10:40 – 11:10 Farkas Attila: A fiatal Lukács drámaelmélete

11:10 – 11:40 Smid Róbert: Thienemann Tivadar mediális diskurzusanalízise

11:40 – 12:00 Szünet


Levezető elnök: Farkas Attila

12:00 – 12:30 Dergez-Rippl Dóra: Babits művészetelmélete – a bergsoni filozófia irodalmi öröksége

12:30 – 13:00 Tóth Gábor: Juhász Ferenc és Nagy László ember- és világképének filozófiai vetületei Baránszky-Jób László életművében

13:00 - 13:50 Ebédszünet


Levezető elnök: Falusi Márton

13:50 – 14:20 Papp Endre: Görömbei András irodalomszemlélete

14:20 – 14:50 Nagy János: Petőfi Sándor János szövegelmélete és a művészetelmélet

14:50 – 15:20 Bokányi Péter: A kérdező ember – a strukturalista Hankiss Elemér

15:20 – 15:50 Windhager Ákos: Barabás, Bruckner, Bloom –Szegedy-Maszák Mihály kánonelmélete

15:50 – 16:10 Szünet

16:10 – 17:00 Kerekasztal-beszélgetés
 

Szervező: MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

Bővebb információ: www.mma-mmki.hu

Teljes program

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes online regisztrációhoz kötött.

***

A rendezvény kétnapos, és külön regisztrációt igényel.  Amennyiben a második, február 13-ai napon is részt kíván venni, kattintson ide.

 

Helyszín

Makovecz terem A Pesti Vigadó IV. emeletén található Makovecz terem kisebb koncertek, kulturális események, konferenciák számára ideális választás. bővebben a helyszínről