Hírek

Pályázat felső- és közoktatásban tanuló grafikus hallgatóknak
2019. 11. 13.
Pályázat felső- és közoktatásban tanuló grafikus hallgatóknak
Pályázat felső- és közoktatásban tanuló grafikus hallgatóknak

Arculati elemek tervezése a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. gyermekkiadványához.

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. pályázatot hirdet gyermekeknek szóló foglalkoztató füzete fő karaktereinek megtervezésére. A pályázat célja olyan Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi karakterek tervezése, amelyek alkalmasak arra, hogy a feladatokon végigvezessék az olvasókat, és a PestiVigadó Nonprofit Kft. élménypedagógiai programjainak arculati elemévé váljanak.

A FÜZETRŐL

Célcsoport: 6-10 éves kisiskolások

Cél: Új kiadvány létrehozása kisiskolásoknak, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. korábban megjelent felfedezőfüzetéhez illeszkedve. A füzet feladatainak középpontjában az épület részleteinek felfedezése áll, elsősorban a ház művészeti és építészeti aspektusát előtérbe helyezve (stílusjegyek, formák, színek, motívumok). Fontos szerepet kapnak az épület külső és belső jellegzetes elemei, valamint a Díszlépcsőházban látható freskón Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi története.

Feladat: az új kiadvány két központi szereplőjének: Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona figurájának megtervezése

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat, amit korábban még sehol nem publikált.

A pályázaton 14. életévüket betöltött magyar állampolgárok és az Európai Gazdasági Térség
tagállamainak állampolgárai vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának és elbírálásának
időpontjában is köz- vagy felsőoktatásban tanulnak.

Amennyiben a pályázó 18. életévét nem töltötte be, úgy a pályázathoz kérjük csatolni törvényes képviselőjének – jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti – nyilatkozatát arról, hogy

 • a jelen felhívásban szereplő pályázati feltételeket megismerte, és a feltételeket elfogadja, valamint
 • jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti, jelen pályázattal összefüggő adatkezelési tájékoztatót megismerte, és személyes adatainak, valamint az általa képviselt kiskorú személyes adatainak a tájékoztatóban foglalt feltételek szerinti kezeléséhez hozzájárul,
 • a kiskorú pályázó pályázati anyagának benyújtásához hozzájárul,
 • a nyilatkozatában és a pályázatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérjük jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatminta hiánytalan kitöltését, aláírását,
dátummal való ellátását, majd a kitöltött nyilatkozat másolati (scannelt vagy befotózott) példányát a pályázati anyag részeként a galeria@vigado.hu e-mail címremegküldeni!

DÍJAZÁS

A pályázat fődíja 100.000 Ft, amely egyben a nyertes pályamű felhasználásának ellenértékét is magában foglalja.

A pályázat nyertesével a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. – a szerzői jogokra vonatkozóan – felhasználási szerződést köt, a jelen felhívás 1. sz. mellékletében megjelölt tartalommal. A felhasználási szerződés megkötésének hiányában a pályázat nyertese a pályázat fődíjára nem jogosult.

TUDNIVALÓK

A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy

 • a jelen felhívásban szereplő pályázati feltételeket megismerte, és a feltételeket elfogadja, valamint
 • jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti, a pályázattal összefüggő adatkezelési tájékoztatót megismerte, és személyes adatainak a tájékoztatóban foglalt feltételek szerinti kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázatban megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

A nyertes pályázóval történő szerződéskötés esetén a nyertes pályázónak – illetve kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének – a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatai kezelése vonatkozásában a Pesti Vigadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személyek részére szóló adatkezelési tájékoztató (https://vigado.hu/adatvedelem) rendelkezései irányadók.

A PestiVigadó Nonprofit Kft. Adatvédelmi Szabályzata az alábbi oldalon érhető el: http://vigado.hu/adatvedelem

A pályázatok beérkezését követően a legígéretesebb pályázatot leadott jelentkezőket interjúra
hívjuk.

A pályázatokat a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Társaság Kiállításszervezési és Kommunikációs Csoportjainak vezetőiből és munkatársaiból álló bizottság bírálja el, 2020. január 31-ig.

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati művek közül egyik sem felelmegelvárásainak, úgy nem hirdet nyertest.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Benyújtandó: Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi figurájának illusztrációja, az alábbiak szerint:

 • a pályaműveket digitális formában kell benyújtani, legalább 300 dpi felbontásban;
 • minimum 3–3 db A4-es egész oldalas rajz Tündérszép Ilonáról és Árgyélus királyfiról, továbbá 1–1 alak megrajzolása vonalrajzként, valamint színezve. (Tehát összesen benyújtandó 5–5 db rajz/pályázó.)
 • Kérjük feltüntetni: a pályázó nevét, életkorát, e-mail címét, telefonszámát, a pályázó oktatási intézményének megnevezését, kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének nevét, e-mail címét, telefonszámát, illetve a beküldött képek fájlnevét.
 • az elkészítési technika szabadon választott.
 • pályázni csak eredeti, saját alkotással lehet, amely másholmégnem került publikálásra.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi történetéből kiragadott 5 db színes, részletgazdag jelenetképen is megjelenítésre kerülnek a karakterek.

JELENTKEZÉS

A jelentkezéseket, illetve a pályaművek benyújtását e-mailben várjuk a galeria@vigado.hu címre, 2019. december 15-ig.

Amennyiben a pályázó 18. életévét nem töltötte be, úgy a pályázathoz kérjük csatolni törvényes képviselőjének jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti, a részvételi feltételeknél meghatározottak szerint kitöltött nyilatkozatát.

A kitöltött, aláírt nyilatkozatmásolatát a pályázati anyaggal egy időben a galeria@vigado.hu e-mail címre kérjük megküldeni!

A pályázat benyújtása előtt megfogalmazott kérdéseket szintén e-mailben várjuk, amelyekre
folyamatosan válaszolunk.

Minden beérkezett pályázatra visszajelzést küldünk.

Budapest, 2019. október 31.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás (plakát)

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató (szerkeszthető)

Felhasználási szerződés 

Felhasználási szerződés (szerkeszthető)

Hozzájáruló nyilatkozat minta 

Hozzájáruló nyilatkozat minta (szerkeszthető)