Hírek

A legnagyobb palóc búcsúja
2020. 05. 25.
A legnagyobb palóc búcsúja
A legnagyobb palóc búcsúja

Érdekességek a Pesti Vigadó történetéből

Lesti Árpád interjúja

Mikszáth Kálmán, a legnagyobb palóc írói munkásságnak 40. évfordulóját 1910-ben ünnepelte az ország. Ennek alkalmából újra kiadták műveit és a legkülönbözőbb közösségek szerveztek rendezvényeket az író tiszteletére a Dr. László Mihály nyilvános főgimnázium ifjúságától a Lipótvárosi Kaszinóig. Utóbbi, a jubileumi alkalomból kiadott kötetek közül huszonötöt felajánlott a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa számára azzal, hogy a kötetek a forgalmasabb népkönyvtárakban kerüljenek elhelyezésre. A Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára munkásainak irodalmi- és önműködési köre az új lakótelep hatalmas termében tartotta meg rendezvényét, ahol nem kevesebb, mint kétezer fős (!) közönség előtt Mikszáth felesége és gyermeke, Albert társaságában jelent meg. A program végén 150 új kötetet is kisorsoltak a közönség között, így a szerencsések saját példányokkal is büszkélkedhettek. Nem maradhattak el a kollégák sem: a Budapesti Újságírók Egyesülete tiszteletbeli tagjává választotta Mikszáthot, a szervezet egykori első elnökét. Jól jelzi a széles körű tiszteletadást, hogy Nagyberecske város tanácsa az Uri utcát nevezte át Mikszáth Kálmán utcává, így fejet hajtva az ország legnépszerűbb szerzője előtt.

Az ünnepségek fénypontjául kétségtelenül a május 16-án, pünkösd másodnapján 11 órakor kezdődő országos jubiláris ünnepély számított. Az újságok, az előkészületek részeként, még arról is tudósítottak, hogy a Pesti Vigadóban tartandó rendezvényt szervező Mikszáth Jubileum Végrehajtó Bizottsága hogyan kereste fel és hívta meg gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi minisztert az eseményre. Az ünneplő közönséggel zsúfolásig megtelt nagyteremben köszöntötte Mikszáthot Beöthy Zsolt, a végrehajtó bizottság elnöke, aki egyúttal átadta a nemzeti ajándékról szóló okiratot az írónak. Az ennek részeként Pusztaberek, Borsódberény és Horpács határaiban megvásárolt több mint 643, egybefüggő holdnyi terület újra tökéletes domíniumot alkotott. Ezt követően a kormány, a Magyar Tudományos Akadémia, az irodalmi, művészeti, közművelődési egyesületek, intézetek és testületek üdvözletei hangzottak el, továbbá átadták a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem díszdoktori oklevelét is.

A következő napok nem várt szomorú fordulatot hoztak. Mikszáth a közelgő választás miatt, Máramarosszigetre utazott képviselőjelöltként kampányolni, automobillal járva a falvakat, programbeszédeket tartva. Azonban betegség miatt félbe kellett hagynia útját, és Budapestre utazott, ahol május 24-én, kedden otthonában vette át a király által adományozott Szent István-rend kiskeresztjét. Állapota javulásáról adtak számot a lapok, ezért mindenkit váratlanul ért május 28-ai halála.

A legnagyobb palóc utolsó nyilvános, fővárosi rendezvényére így a Pesti Vigadóban került sor.

***

További Érdekességek a Pesti Vigadó történetéből:

Nemzeti Szalonból a Vigadó Galériába

Mikor Liszt és Wagner közösen játszott…

Korszakos koncert a zárt ajtók után

Táncoló Macskák a Pesti Vigadóban

Budavár és a Vigadó 333 éves közös múltja

A félkarú óriás ébredése

A Redoute ágyúzása

Sakk és Vigadó

Különleges zenei csemegére ébredt Pest városa

A főpolgármester kigolyózása

„…önök felállottak; s én leborulok e nemzet nagysága előtt"