Hírek

Kiállítások - Portréfilm Kárpáti Tamás festőművészről
2020. 12. 11.
Kiállítások - Portréfilm Kárpáti Tamás festőművészről
Kiállítások - Portréfilm Kárpáti Tamás festőművészről

Kárpáti Tamás festőművész

A Trianoni békeszerződés 100. évfordulójának emlékére "Mert nem lehet feledni..." címmel mintegy félszáz képző- és iparművész alkotásait mutatja be az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata. A tárlaton kiállító művészek közül az MMA többekről portréfilmet készített, köztük Kárpáti Tamás Munkacsy Mihály-díjas festőművészről, az MMA rendes tagjáról.

"... amikor megérzi azt a képen, hogy itt valami megzendül vagy olyan lesz, ami az embernek a lelkében van, akkor abba kell hagyni a képet. Úgy kell hagyni, mert érzi az ember, hogy az valami több lesz, mint festék. "

- mesélte a művész "Credo" című kiállításán.

"Minden művészetnek a célja, hogy ami születik az szép és jó legyen."

- a festővé válásról, az alkotási folyamatról, az alkalmazott technikákról és a Teremtő szerepéről beszélgettünk. .

Kárpáti Tamás festőművész 1949-ben született Budapesten. Művészeti érdeklődése már korán, gimnáziumi tanulmányainak időszakában felébredt, ekkor az Eötvös József Gimnáziumban végzett általános stúdiumok mellett a budapesti Dési Huber István Képzőművész Körben tanult Tamás Ervin irányításával. Nem sikerült azonban rögtön bejutnia a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, 1968-ban a főiskola előkészítő tanfolyamára járt, közben nappal segédmunkásként a Magyar Optikai Művekben dolgozott. 1969-ben aztán megkezdhette felsőfokú művészeti tanulmányait a főiskolán, ahol 1974-ben kapott diplomát Sarkantyu Simon és Barcsay Jenő tanítványaként.

Budapesten és Szentendrén él és dolgozik, 1976 óta szerepel műveivel kiállításokon: a közelmúlt három és fél évtizedében számos önálló tárlatot rendezett műveiből Budapesten, hazai vidéki és külföldi városokban, megannyi művel szerepelt a magyar festészetet reprezentáló csoportos kiállításokon. Alkotásai közül számos rangos köz- (Magyar Nemzeti Galéria, Petőfi Irodalmi Múzeum, Keresztény Múzeum) és magángyűjteménybe (a Doszpod-, Juhász-, Merics-, Rácz-, Vasilescu-, Németh-kollekció) került, és a művész klasszikus eszmények által éltetett festői törekvéseit, szakrális vonzódásait tükröztető munkái révén sok díjat, elismerést kapott: megkapta a pályakezdő alkotók Derkovits-ösztöndíját (1976−1979), a Munkácsy-díjat (1983), a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze elismerést (2000) és a Magyar Művészetért Díjat (2007) is.

A művészeti élet csoportosulásaitól és hullámveréseitől távol, tulajdonképpen visszavonultan, műterme magányába zárkózva, nagyobb fordulatok, élesebb váltások nélkül, saját (belső) útját járva dolgozik. Egy 1999-ben rendezett Kárpáti-kiállítás katalógusában fogalmazta meg a festő alkotómódszerének lényegét, szellemi irányultságának, stílusának legfontosabb jellemzőit Supka Magdolna művészettörténész: „E piktúra helyének és rangjának körvonalai a hazai művészettörténet számára mintegy két évtizede, egyre karakteresebben, az időtálló értékek és a számon tartott magas kvalitás szférájából bontakoznak ki. A nagyrendű minőségnek ugyanezen ismérveivel vonta magára Kárpáti Tamás festészete azoknak a külföldi műértői köröknek a figyelmét is, amelyek már nem a nyugat-európai avantgarde gyűjtésére specializálódtak, mert lám, milyen hiteles és vonzó az a művészi attitűd, amellyel ez a fiatal piktor archaizálón, a festészet klasszikusainak nyelvezetén érleli saját stílusát. És milyen természetesnek tűnik ma már, hogy így és ekkor talált rá arra a transzcendentális tartalmat jól közvetítő hangnemre, amelynek titkait évszázados mesterségi fortélyok megszállott kutatójaként, rétegről rétegre rekonstruálja, sajátjává avatva az ecsetkezelés belső vezéreltségét, és megteremtve az egymásba érlelt tónusok útján a felület aranylón derengő nemes patináját."

A Kárpáti-piktúra jelentőségét az is nyomatékosítja, hogy 1989-ben jelent meg a Csapó György által írt kismonográfia művészetéről, és 2010-ben a T-Art Alapítvány adta közre azt a rendkívül igényesen kivitelezett, nagyméretű albumot, amely eddigi munkásságának összefoglalása, s legfontosabb műveinek reprezentatív válogatása.

Forrás: https://mmakademia.hu

***

Kiállításokhoz kapcsolódó további tartalmaink:

Portréfilm Hauser Beáta gobelinművészről

Portréfilm Geszler Mária keramikusművészről

Kisfilm Fekete György belsőépítészről

Kisfilm Baráth Ferenc grafikusról

LXXX - Csikszentmihályi Róbert szobrászművész kiállításának online megnyitója

Hangszerművészet a Kárpát-medencében

Kisfilm Árendás József plakátkiállításáról

Csurka Eszter: Trianon - A hónap műtárgya / december

"Mert nem lehet feledni"

Kisfilm Végh András kiállításáról

Jagicza Patrícia: Doppelgänger - A hónap műtárgya / november

Végh András: Hidak - A hónap műtárgya / október