Hírek

Érdekességek - A viadal örök: Bécs és Pest
2021. 01. 14.
Érdekességek - A viadal örök: Bécs és Pest
Érdekességek - A viadal örök: Bécs és Pest

Érdekességek a Pesti Vigadó történetéből

Lesti Árpád írása

„Beethoven százados jubileuma alkalmából bizottmány alakult Bécsben az ünnepély megszervezése céljából" – értesült a pesti újságolvasó az 1870. április 13-ai Pesti Naplóból. A háromnaposra tervezett „ünnepélyt akkép rendezik, hogy Beethoven zeneköltői munkálkodásának minden szakaszára kiterjedjen. Az előleges műsorozatba már következő előadásokat vettek fel. A bábszínházban: Egmont, Beethoven zenéjével; az operaházban: Fidelio, és végre: a téli lovardában egy nagyszerű hangversenyt, melyen többi közt, Beethoven világhírű symphoniáját fogják játszani."

Telnek-múlnak a hetek és a hónapok, a Bécsre árgus szemekkel figyelő Pest hallgatag. A korabeli publikum csupán fél év múlva, októberben értesülhetett arról, hogy a Nemzeti Színház „Beethoven-ünnepélye […] a nagy zeneköltőhöz méltó lesz." Előbb Goethe Egmontja, másnap a Fidelio, végül december 16-án, pénteken este hét órától a Redoute nagytermében a IX. szimfónia, valamint Liszt Ferenc által szerzett művek kerültek a tervekbe. Kísérteties a hasonlóság, de talán többről van szó, mint puszta másolásról: német nyelvterületen mindenhol a másik német óriás, Goethe Egmontja került színre Beethoven zenéjével, operája nincs is másik Beethovennek, a IX. szimfónia pedig rendszeresen játszott darab.

Hogy mégis mivel tud versenyre kelni Pest Béccsel? Nem mással, mint a művészet origójával, magával a művésszel. Jelen esetben ez nem kisebb sztárt jelent, mint Liszt Ferencet. „Rendezésében tevékeny része lesz Liszt Ferencznek is, ki a bécsi Beethoven-ünnepélyben csak azon föltétel alatt ígérkezett részt venni, ha azt — miután a pesti ünnepélylyel egy napra volt tervezve — vagy előbbre teszik, vagy elhalasztják." Egyértelmű a helyzet, aki Lisztet hallani akarja, Pestre kell jönnie!

Óriási is az érdeklődés, a lapok novemberben sorra jelentik be, mely műben, mely szerepet ki adja elő, vagy, mikor érkezik Liszt, hogy a Beethoven-ünnepély előkészületeit személyesen vezesse. Nagy lehetett tehát a riadalom, amikor megérkezett a mester kérése: halasszák el a pesti ünnepségeket, mert mégiscsak részt akar venni a bécsi programokon is. A rendező bizottság „sajnálattal kénytelen volt megmaradni az eddig kitűzött határidő mellett; mert az előkészületekkel már annyira vannak, hogy a további halogatás csak az ünnepély egyes részeinek megcsonkításával történhetnék meg". A szerzők az olvasó fantáziájára bízták, ugyan mi miatt ne lehetne egy héttel később színpadra állítani a műveket, de az ürügy célt ért, maradt az eredeti dátum – s így Liszt is Pesten.

Egy világsztár pedig további hírességeket mozgat meg! Hiszen miképpen lehetne értelmezni a Pesti Napló a Redoute-beli hangverseny másnapján megjelent számát, amelyben hírül adták, hogy a koncertet a helyszínen hallgatta meg „Király ő felsége, Albrecht, József főherczegek s Klótild főhercegasszony. Ő felsége a redouetból a vasúthoz kocsizott, és Bécsbe utazott." Hiába, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez.

***

További Érdekességek a Pesti Vigadó történetéből:

Mikor Dumas Petőfit szavalt

A Tűztánc opeion

A legmagyarabb Habsburg

A le nem hulló lepel

A legnagyobb palóc búcsúja

Nemzeti Szalonból a Vigadó Galériába

Mikor Liszt és Wagner közösen játszott…

Korszakos koncert a zárt ajtók után

Táncoló Macskák a Pesti Vigadóban

Budavár és a Vigadó 333 éves közös múltja

A félkarú óriás ébredése

A Redoute ágyúzása

Sakk és Vigadó

Különleges zenei csemegére ébredt Pest városa

A főpolgármester kigolyózása

„…önök felállottak; s én leborulok e nemzet nagysága előtt"