Hírek

Beethoven és az ikrek
2021. 06. 02.
Beethoven és az ikrek
Beethoven és az ikrek

Érdekességek a Pesti Vigadó történetéből

Lesti Árpád írása

Beethoven születésének 100. évfordulójára Liszt Ferenc részvételével – többek közt a Vigadóba rendezett koncerttel – készült az ország. Nem ez volt azonban az egyetlen közös pont a két zeneszerző között, ahogyan a bonni csodagyerek és a Pesti Vigadó között sem…

A XVIII. században lélekszámában növekedett Pest városa, de a városfal akadályát állta a további bővülésnek, fejlődésnek, mígnem a század legvégén bontásra ítélték az egykor védelmi funkcióval bíró, de célja okafogyottsága miatt feleslegessé vált falat. A helyén felszabaduló területekre a város közössége színháztermet és báltermet óhajtott, mivel megfelelő méretű nem állt rendelkezésére.

Ugyanezen években, alig 1 kilométerre nyugatra, a Duna másik partján ünnepségsorozatra került sor József nádor felesége, Alexandra Pavlovna orosz nagyhercegnő, I. Nagy Katalin unokája névnapja alkalmából. Az 1800. május 13-án kiadott Magyar Kurír így számolt be a bálról:

„Május 7-ikén újobban Caruffel volt, mellynek végződése után a ' Budái Teátrumban Concert tartatott , a' mellyben egy Beethoven nevű hires muzsikus a' Forte-Pianon való mefterséges jádzása által mindeneknek magára vonta a ' figyelmetelfégét."

E sorok alapján a korabeli magyar közvélemény még kevéssé ismerhette a zeneszerzőt. Nem így a zenében jártas martonvásári Brunszvik család, ugyanis Teréz és Jozefin már 1799 májusában megismerkedtek a Bécsben egyre ismertebb egykori csodagyerekkel. Feltehetően a családnak szerepe lehetett az 1800. május 7-ei budai fellépés létrejöttében; ahogyan abban is, hogy elfogadta a felkérést a Pesti Városi Német Színház 1812-es megnyitására komponálandó zeneműről.

Ugyanis nem épülhetett meg a színháztermet és báltermet befogadó épület, mivel a bécsi udvarnak nem volt elég pénze, főleg nem egy magyarországi város álmainak megvalósítására. Szétválasztották ezért a két funkciót, s 1812-re a színházat építették fel Johann Aman udvari építész tervei alapján. A Pesti Városi Német Színház a mai Vörösmarty térre néző 3500 főt befogadni képes, 28 méter mély színpaddal ellátott monumentális, három emeletes klasszicista épületét Kotzebue két darabjával nyitották meg, amelyeknek kísérőzenéjét Beethoven szerezte.

A Pesti Vigadó „ikertestvérén", a Pesti Városi Német Színházon, továbbá Beethoven születésének 100. évfordulójára szervezett koncerten keresztül is kapcsolódik a korszakalkotó zsenihez.

Kép: Országos Széchenyi Könyvtár

***

További érdekességek:

A Redoute lakatosmestere

Feszl megrendelői 

A viadal örök: Bécs és Pest

Mikor Dumas Petőfit szavalt

A Tűztánc opeion

A legmagyarabb Habsburg

A le nem hulló lepel