Hírek

Egy gyűlölt ember gyűlölt emléke
2021. 08. 05.
Egy gyűlölt ember gyűlölt emléke
Egy gyűlölt ember gyűlölt emléke

Érdekességek a Pesti Vigadó történetéből

Lesti Árpád írása

A Redoute az első népképviseleti országgyűlés helyszíneként is beírta magát a magyar történelem legszebb lapjaira. Sajnálatos módon azonban mindezt az osztrákok nem bocsájtották meg (lásd: A Redoute ágyúzása, Pesti Vigadó Programmagazin, 2019. II. negyedév, 41. oldal). Heinrich Hentzi a budai vár parancsnokaként 1849. május 4-én 2 órán keresztül lövette a védtelen Pestet. Mivel a forradalmi városban röppentyűs üteget állítottak fel, 9-én hajnali 4 órától 6-ig újabb félezer gránát, bomba, tömör golyó és gyújtólövedék érte az alvó várost; végül 13-án, vasárnap este 19 órától éjfélig újabb ezerötszáz lövedék hullott a településre. Mindez megtette hatását: a pesti klasszicista palotasor részeként a Redoute is romokban állva élte meg a forradalom bukását. Görgei seregei május 21-én vették be a várat, s ekkor szerzett a Szent György téren halálos sebet a csapatai élén álló Hentzi.

A védtelen lakosság elleni támadását, a város ágyúzását, a magyar kormányra való felesküdését felülbíráló, a magyar seregek szemében történő árulását követően joggal számíthatott akasztásra. Az élet azonban másként rendelkezett, hiszen nem Görgei döntése, hanem az ostrom során szerzett sebesülései következtében adta át másnap lelkét a Teremtőnek. A Császár azonban nem volt hálátlan a holthoz sem. Élete végéig őrizte burgbeli hálószobájában a Hentzi tábornok és Alnoch ezredes halálát ábrázoló festményeket, amelyek emlékeztethették a 19 évesen uralkodói székbe került ifjút: katonái önfeláldozásának köszönheti trónját. Buda és Pest városa számára sokkal fájóbb volt, hogy emlékművel is megörökítette hőse tettét: 1852 júliusában a Szent György téren került felavatásra a gyűlölt Hentzi hősiességét megörökítő Harcos Emlék nevet viselő szobor, amely dacolva a politikai vitákkal, a magyarok gyűlöletével 1899-ig emlékeztette Buda lakóit, látogatóit a császári hatalom korlátlanságára, a szabadságharc vérbefojtására.

***

További érdekességek:

A Redoute lakatosmestere

Feszl megrendelői 

A viadal örök: Bécs és Pest

Mikor Dumas Petőfit szavalt

A Tűztánc opeion

A legmagyarabb Habsburg

A le nem hulló lepel