Hírek

Szemadám György: MADARAK - műcsoport
2023. 04. 11.
Szemadám György: MADARAK - műcsoport
Szemadám György: MADARAK - műcsoport

Szemadám - Qudlibet / A hónap műtárgya 2023. április

A 75 éves Szemadám György Qudlibet című kiállítása az elmúlt öt évben készült alkotásokat mutatja be. A tizenhárom csoportba sorolt művek között visszatérő témaként ismét megtalálhatóak a madarak is. Színesek, gyönyörűek, éppen csak hogy meg nem szólalnak. Vagy mégis? Hallgassuk csak?

Szemadám György: MADARAK - műcsoport 

„Hirtelen belép az udvarodba az idegen, vagy betéved a czellengő eb és azonnal megszólal a kakas. Szavát ekkor úgy értelmezi a Szilágyság népe, hogy azt mondja: - Ki kotoz itt? Csakugyan, a kakasnak ez a szózata úgy hangzik, mint a kérdés - és az is. A nép eleven lelke emberi szóvá változtatja. A pulyka nem is szól, hanem pityereg, már hogy a jércéje. Fázékony kicsinyeit vezetgetve, azt pityergi: - Csak úgy élünk csak-csak-csak! Erre a fiak felelik: - Még egy ki-csit-csitt-csitt-csitt! Ekkor berzengésre fogja a pulykakakas, kereket vág a farkával s oda lublubol a jérczének: - Kúdúlással is eltartalak! Mikor a magyar pór ezt értelmezi, bizony elmosolyodik, mert hiszen pityergő életepárját ő is azon a módon vigasztalja. Megbúg a ducz ülőfáján a fésüs galamb; a nép szerint azt mondja: - Van borunk! Van borunk! Erre a kút melletti fertő pocsolyájából odakiált a torkos kacsa: - Csak csapra! Csak csapra! A galamb burukkolása megfelel a csöndes örömnek, a melyet a gazda érez, mikor pinczéje rendben van; a kacsa hápogása megfelel a mohóságnak, melynek nem az okos gazdálkodáson, hanem a prédaságon jár az esze. A magyar ember eleven esze kétféle embert tükröztet a két különböző madár természetében és szavában: a takarékosat és a prédát. És mikor a tél a kis barátczinegét az erdőből a gyümölcsösbe szorítja, a kis madár ernyedetlen szorgalommal keresgéli eledelét ott, az ágak hónaljában, a kéreg repedésében: csupa alvó bogárság az, mely fának, virágnak, gyümölcsnek kártékony ellensége. Ekkor a kis czinege keresgélés közben így szól: - Nincs, nincs, itt sincs! A mikor pedig mégis csak talál valami iczipiczi alvó hernyócskát, petét vagy mást, ekkor ezt mondja: - Kicsit ér, kicsit ér! De azért csupa szorgalom! Kiül szép sorba az éjjel járó bakcsó, vagy vakvarjú a Tisza fövenyesére; a szava: - bak-vak, -- bak-vak! A nép értelmet ad a madár szavának, mondván, hogy a vakvarjú ekkor ezt mondogatja: - Jakab pap hat vak bak, Vadgalamb ül. Vagyis, hogy értelmetlen, bolond beszéd. … Jó későre, mikor már kitavaszodott, az erdő és a kert fái kilombosodtak, megjön távoli téli tanyájáról az aranysárga, feketével vegyes szinű málinkó, néhol sárgarigó is a neve. Nagyon szépen szól, akár a furulya méla hangja. És hát mit mond? A fiúnak, aki fészkét kerűlgeti, azt mondogatja: - Kell-e dió fiú? A fiú azt mondja: kell hát és követi a madarat, ki messzire elcsalja a fészek tájáról, aztán ott hagyja. Beléavatkozik ez a gyönyörű madár a falu előljárósága, de még a szolgabiróság dolgába is! Néha azt mondogatja: - Szolgabiró! Nagynéha azt is, hogy: - Jó a biró! De bizony nem egyszer azt is - tisztesség ne essék! – hogy - Hunczut a biró! …

Itt csak arról tettem tanubizonyságot, hogy Teneked, jó Népem, meg van a madár iránt a jóindulatod; eleven eszeddel megérted az életét, hasznát, kárát, szavának megadod a bölcs értelmét is; ez az értelmezés pedig sokszor saját magad és embertársad tükre. A madár boldogságában látod a magadét; a kit szived kiván és legjobban szeret, az néked galambod. Hűséges párod, mely meghal, ha elszakasztják, neked gerliczemadarad; mint ennek, ugy a te szíved is megszakad. És legnagyobb bánatodban úgy keseregsz te is, mint a fiavesztett madár."

(Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról. A madár szava értelmezve)

Az áprilisi hónap műtárgya megtekinthető a Szemadám-Qudlibet című kiállításon, a Pesti Vigadó Földszinti kiállítóterében április 30-ig.

***

Kiállításokhoz kapcsolódó további A hónap műtárgyaink:

Albert Attila: őrségi cserép főzőedény A hónap műtárgya / 2023. március

Szűcs Andrea: „Menjünk együtt Betlehembe" A hónap műtárgya / 2022. december

Sedlmayr János: Nógrádsáp, római katolikus templom, nyugati homlokzat -  A hónap műtárgya / 2022. november

Szotyory László: Alkonyati repülők - A hónap műtárgya / 2022. október

Molnár Imre: „Dia saruja" - A hónap műtárgya / 2022. szeptember

Zsin Judit: Művészeti iskola - A hónap műtárgya / 2022. július

Geszler Mária Garzuly: Magányos pad - A hónap műtárgya / 2022. június

Balanyi Zoltán: Ébredő Vulkán - A hónap műtárgya / 2022. április

Szurcsik József: Három hajlék - A hónap műtárgya / 2022. március

Kósa Klára: Zene a virágok között - A hónap műtárgya / 2022. február

Jovián György: Pallium Mariae - A hónap műtárgya / 2022. január

Ruth Gilmour: Loose Gatherngs I-III. - A hónap műtárgya / 2021. december

Görgényi István: Céllövészet - A hónap műtárgya / 2021. november

Szentpétery Ádám: Covid20 - A hónap műtárgya / 2021. október

Sipos Balázs: „Áldozati Bárány" - A hónap műtárgya / 2021. szeptember

Legyetek tanúim kiállítás: Körmeneti Úrmutató - A hónap műtárgya / 2021. augusztus

Szenes István: Petőfi Színház, Veszprém, 1988. – rekonstrukció -  A hónap műtárgya / 2021. július

Árendás József: Bauhaus 100 és Bakos István: Ifjúság című film plakát - A hónap műtárgya / 2021. június

Hager Ritta: Heuréka - Örömök a karanténban - A hónap műtárgya / 2021. május

Csíkszentmihályi Róbert: Zene - A hónap műtárgya / 2021. április

Orosz István: Tovarisi Konyec! - A hónap műtárgya / 2021. március

Keresztes Dóra: Vigyorgó búbánat - A hónap műtárgya / 2021. február

Csíkszentmihályi Róbert: Gépember - A hónap műtárgya / 2021. január